11. – 12. 9. 2016 – Rattlesnake Annie

VÁŽENÍ HOSTÉ, KAMARÁDI, PŘÁTELÉ,
PROŽILI JSME S RATTLESNAKE ANNIE DVA PŘEKRÁSNÉ RECITÁLY, 11.-12. ZÁŘÍ 2016 A NEZBÝVÁ NEŽ ŘÍCI: „RATTLESNAKE, DĚKUJEME, BYLO TO OPRAVDU PŘEKRÁSNÉ.
CHTĚL BYCH TOUTO CESTOU MOC PODĚKOVAT NAŠÍ KAMARÁDCE EVĚ PERTLOVÉ, UČITELCE ANGLIČTINY, ZA OPĚTOVNÉ LETOŠNÍ TLUMOČENÍ OBOU RECITÁLŮ .
A ZA NEZIŠTNOU POMOC S PŘÍPRAVOU, ORGANIZACÍ A ÚKLIDEM VŠEM MÝM KAMARÁDŮM – HLAVNĚ VŠAK CHCI VYZDVIHNOUT PAVLA PALÁNA A PETRA SYROVÁTKU, DĚKUJI CHLAPI. DÁLE DĚKUJI SVÉ RODINĚ, BRÁCHOVI LUBOŠOVI A JEHO ALENCE, A HLAVNĚ VELKÝ DÍK SVÉ MANŽELCE MIRCE,KTERÁ TENTO MARATON SE MNOU PROŽÍVÁ MINUTU PO MINUTĚ A MAXIMÁLNĚ MI SE VŠÍM POMÁHÁ, BEZ KTERÉ BYCH TO VŠE OPRAVDU NEZVLÁDL.
DÍK VÁM VŠEM, PAVEL